Snustillverkning

Snustillverkning och svårighetsgrad

Det är inte så värst svårt med snustillverkning. En våg, tryckkokare eller köksugn och en elvisp eller köksassistent räcker till så gott som alla snussatser.

I princip bara att blanda i vatten, smakämne i snuset och röra om. Någon speciell utrustning behövs inte men en våg är bra att använda.


Blanda i vatten, smakämne och rör om. Bearbeta snuset med elvisp för att få till konsistens. Elvisp och våg krävs oftast.


Produkten ska värmebehandlas i ugn eller tryckkokare efter angiven tid. Snuset bearbetas efter värmebehandlingen med enkel elvisp. En våg behövs.


Produkten ska värmebehandlas vid snustillverkning i ugn eller tryckkokare efter angiven tid. Snuset ska helst bearbetas med köksassistent, med elvisp går om man begåvats med tålamod. En våg behövs.


Produkten ska värmebehandlas vid snustillverkning i ugn eller tryckkokare efter angiven tid. Snuset ska bearbetas längre tid med köksassistent en eller flera gånger. Längre lagring än normalt är inget ovanligt. En våg behövs.


Produkten ska värmebehandlas vid snustillverkning i ugn eller tryckkokare efter angiven tid. Snuset ska helst bearbetas med köksassistent, med elvisp går om man begåvats med tålamod. En våg behövs. Extra utrustning enligt produktens beskrivningar eller smakgivare behöver köpas in från någon annan välsorterad butik, exempelvis alkohol. Produkten kräver oftast lång lagring.