Striden mellan näthandeln och konsumentverket

Striden mellan näthandeln och konsumentverket

Sedan något år tillbaka har konsumentverket försökt sätta begränsningar i hur vi snusbutiker på nätet får visa upp och presentera våra produkter i våra webbutiker. Konsumentverket har satt upp ett eget regelverk, som strider mot tobakslagen, där de påstår att en webbutik inte ska räknas som en butik. Detta är något flera ägare av snusbutiker på nätet har reagerat kraftigt emot. En som bedriver sin butik på nätet har ofta inte en fysik butik och vad ska då räknas som butik om inte webbutiken.
Det hela gick så långt att Konsumentverket drog in ett bolag inför Patent och marknadsdomstolen och den 12/3 2021 kom domen. En webbutik och dess utskickade e-post är att betrakta som ett försäljningsställe och anses ha samma regler kring marknadsföring som för en fysiks butik. Detta är en lättnad för oss då konsumentverket påpekat att vår webbutik ej är att ses som en butik och hotat även oss att dra ärendet vidare.

Kort om marknadsföring gällande tobaksbutiker.

2.2.2 Marknadsföring inne på försäljningsställen
Kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror är tillåtna enligt 4 kap. 2 § st. 1 p. 3 lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Sådana meddelanden får dock inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Aimo Pekkala
Duderhof AB

2 kommentarer för “Striden mellan näthandeln och konsumentverket

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *