Gränsvärden enligt livsmedelsverket och värden i Kungssnus råvaror

Gränsvärden av främmande ämnen i svenskt snus.

Snus och tuggtobak får inte innehålla:
– Bly i mängder över 3mg/kg.
– Aflatoxiner B¹, B², G¹ och G²(summan) i mängder över 0,005mg/kg.
– Tobaksspecifika nitrosaminer NNN och NNK(summan) i mängder över 2mg/kg torrvikt.
– Benso(a)pyren i mängder över 0,003mg/kg torrvikt.

Bly och aflatoxiner beräknas på det färdiga snusets vikt.
(NNN+NNK) och benso(a)pyrener på ett färdigt snus där vatten tagit bort. Med torrvikt inräknas förutom tobak även salt, natriumkarbonat, glycerin, propylenglykol och övriga vattenfria tillsatser som gummi arabicum, smakämnen med mera.

Utförda analysresultat av Kungssnus sortiment.

Oriental Bladmjöl Typ 1
Bly 1,5mg/kg
Aflatoxin B¹ <1,0ug/kg (under mätbart värde)
Aflatoxin B² <1,0ug/kg (under mätbart värde)
Aflatoxin G¹ <1,0ug/kg (under mätbart värde)
Aflatoxin G² <1,0ug/kg (under mätbart värde)
Summa NNN/NNK 0,28mg/kg
Benso(a)pyren 0,0012mg/kg