Prillan till Högsta förvaltningsdomstolen

Fallet med Prillan och tobaksskatt går vidare till högsta instans.

 

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i juni att meddela prövningstillstånd i Prillan Concept i Borås AB:s tobaksskattemål. Detta beslutet innebär att Kammarrättens i Stockholm dom inte har vunnit laga kraft.  Vi frågade Hösta förvaltningsdomstolen om något datum är satt ännu för målet. Svaret vi fick var att målet är ännu inte klart för att kunna avgöras. Skriftväxling mellan parterna pågår fortfarande. Vi kommer att uppdatera denna sida så snart Kungssnus får mer information.
Prillans advokater menar att beslutet var väntat och visar att Tullverkets och Skatteverkets uttalanden efter Kammarrättens i Stockholms dom ”att det nu är klarlagt vad som gäller” var missvisande. Det återstår nu att se om Högsta förvaltningsdomstolen kommer inhämta ett förhandsavgörande i målet från EU-domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta och sista instans inom de allmänna förvaltningsdomstolarna. Domstolens beslut kan inte överklagas eller omprövas. EU-domstolen är inte en överinstans till Högsta förvaltningsdomstolen. Det går således inte att överklaga Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden till EU-domstolen. Inte heller Europadomstolen utgör någon överinstans till Högsta förvaltningsdomstolen.

Här kan du läsa den tidigare dom Prillan fick från Kammarätten i Stockholm.

 

Nu är det snart dags för Prillan att gå till domstolen igen för ett avgörande. Vad tror du? Kommer Prillan att vinna eller förlora i Högsta Domstolen? Live

  • Prillan förlorar målet
    30% 52 / 170
  • Prillan vinner målet
    70% 120 / 170