Ny punktskatt på tobak

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag om ny punktskatt.

Gruppbild Finansdepartementet

UPPDATERING 2021-06-29

Senaste nytt från skatteverket är att den nya punktskatten för övrig tobak kommer att träda i kraft 1 augusti. Vi har därmed fått en extra månad på oss att köpa och sälja snussatser för lössnus utan punktskatt.


UPPDATERING 2021-06-17

Den 19 maj beslutade riksdagen att det ska införas en ny punktskatt på övrig tobak och den ska börja gälla från 1 juli. Detta kommer att påverka våra snussatser för lössnus.


 

UPPDATERING 2021-04-27

Under april månad gick ärendet vidare för beredning i utskottet. Nästa steg är att ärendet ska tas upp för debatt i kammaren den 19´de maj.
Kammaren är riksdagens hjärta. Här samlas riksdagens 349 ledamöter för att debattera och besluta om frågor som påverkar din vardag. Alla som vill kan följa debatterna på plats från åhörarläktaren och direkt eller i efterhand via webb-tv.

Om det sedan blir en ny tobaksskatt för övrig tobak beslutas den 19maj. Går detta förslaget igenom verkar denna, av vad vi kan döma, att komma gå igenom 1juli. Det vill säga en månad senare än tidigare prognos.

Kristdemokraterna har kommit in med åsikter om förslaget om ny tobaksskatt på övrig tobak inför riksdagsbeslutet. Krist­demokraterna instämmer i ambitionen att göra tobaksbeskattningen mer heltäckande och tydligare och motverka skatteundandragande samt dubbelbeskattning som ges uttryck för i propositionen. De bifaller därmed införandet av skatten men ser samtidigt problem med att lagstiftningen inte gör skillnad på råtobak avsedd för rökning och råtobak avsedd för snus. Därmed kommer övrig tobak avsedd för snus att beskattas hårdare än färdigproducerat snus.


UPPDATERING 2021-02-24

Den 31 augusti kom remissvaren in till Finansdepartementet där utvalda parter fått tycka till om förslaget om ny punktskatt på övrig tobak. Av samtliga remissvar uppfattar vi det som att samtliga är positiva till det nya lagförslaget om ny punktskatt. Ärendet har nu gått vidare för lagrådsremiss.
Kan även nämna att finansdepartementet ej tyckte att det var önskvärt med ett remissvar från Kungssnus, Prillan, Coobra eller någon annan producent av snussatser.

Förslaget innebär en ny punktskatt på all tobak som inte redan punktbeskattas, det vill säga en ny punktskatt på tobaksprodukter som inte är cigarrer, cigaretter, röktobak, snus och tuggtobak. Denna nya punktskatt föreslås vara på samma prisnivå som för röktobak. Det vill säga 1971 kr/kg och eftersom det dessutom ska vara moms på denna summan så landar totalsumman på helt otroliga 2463 kr/kg.
Gör vi om Kungssnus snussatser som de var tidigare med tobakspulver anpassad för snustillverkning och kemikalier så klassas produkten som snus. I detta fall punktbeskattas produkten som snus med 462 kr/kg exklusive moms. Då bör uppskattningsvis en snussats från Kungssnus landa på ett utpris i butiken på 870 kr.
Av en Kungssnus snussats får man ut 47 stycken dosor lössnus på 42 gram styck och ett pris per dosa på 18:50 kr. Jämför gärna detta mot priset för en dosa färdigt lössnus i butik som ligger på ca 37 – 60kr.
I detta fall kan man i framtiden tillverka eget snus till ett pris på 50-75% lägre än färdigtillverkat snus i dosa.

Enligt förslaget innebär det ingen förändring på tobaks/snusprodukter som redan idag punktbeskattas. Alltså ingen ytterligare beskattning för snussatser för portionssnus där man endast tillför vatten och eventuell arom eller så kallade expressnussatser som är förbakade och endast vatten och eventuell arom behöver tillföras. Ej heller för färdigt snus i dosa.

Ett förtydligande bör även göras om att lagförslaget inte har gått igenom vilket några försäljare olyckligtvis uttryckt felaktigt och skapat förvirring.

Min personliga åsikt hittills och hur jag förespår ett resultat av förslaget på skatt på övrig tobak. 

Efter att ha läst alla positiva remissvar till finansdepartementet och det faktum att regeringen uppskattar att tillföra nya skatter till folket så har jag väldigt svårt att se att förlaget inte kommer att gå igenom. Ändringarna föreslås i så fall att träda i kraft redan så snart som 1 juni 2021.

Vi på Kungssnus har redan märkt av en betydande ökad försäljning av snussatser för lössnus på grund av förslaget och vi jobbar på högvarv för att möta upp efterfrågan. Även personalstyrkan har ökats upp för att vi ska hinna med i produktionen.

Är det så att man planerar att köpa hem ett framtida lager så är det hög tid att påbörja det redan nu. Skulle det vara så att alla inväntar in i det sista med att bunkra upp sitt lager så kommer vi inte ha kapacitet att möta upp den enorma efterfrågan som kommer att uppstå.
Mitt personliga råd idag är att om du planerar att bunkra upp snussatser i ditt personliga lager så är det hög tid att påbörja detta nu. Detta även om du tror att förslaget om den nya punktskatten kommer att gå igenom.

Vi har redan prisstegar på Kungssnus Snussatser och Prillans Snussatser för lössnus. Aktuella prisstegar finner du när du går in på produktsidorna.

Mer information finns på regeringens hemsida.


 

NY PUNKTSKATT PÅ TOBAK
Inlägg från 2020-05-31

Den tobak som föreslås beskattas benämns övrig tobak och avser tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. I värsta fall skulle enbart punktskattebeloppet för snussatsernas tobak bli 2446kr per kilo.
För alla Sveriges snusare som tillverkar eget snus innebär detta en enorm straffskatt som slår helt fel, detta i jämförelse mot det färdigtillverkade snuset som finns i butiker.

Ett annat alternativ är att beskatta snussatserna som färdigt snus. Alltså som tidigare då snussatserna var kompletta med kemikalierna. För en snussats från Kungssnus skulle detta innebära ett prispåslag på omkring 370kr per snussats.  Priset att tillverka eget snus skulle i detta fall på ¼ i jämförelse mot att köpa motsvarande mängd färdigt snus.

Ett tredje alternativ är att inget alls händer då förändringarna i lagförslagen är oerhört komplexa och skulle kunna slå ut mindre bolag.

Men innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Dock verkar de inte vilja ha in åsikter från
mindre tillverkare som blir hårdast berörda om förslagen gå igenom. De som önskas ha åsikter är främst tobaksmotståndare, skatteverk, tull och några få enormt störa tobaksbolag som enbart tillverkar färdigt snus eller röktobak.

 

17 kommentarer för “Ny punktskatt på tobak

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *